21cake

The Nut Job Big 布萊克

21cake

The Nut Job Big 布萊克

  • 名称:The Nut Job Big 布萊克
  • 所属分类:乳脂奶油蛋糕
  • 甜度:★★★☆☆☆
  • 原料:榛子(美国)、黑巧克力(比利時)、乳脂奶油(新西兰)、砂糖(韩国)
  • 口味:坚果类
  • 适合节日:一般性节日
  • 适合人群:各类人群(尤其孕妇、小孩)
  • 保鲜条件:0-4℃保藏12小时,5℃最佳食用

立即订购

21cake

未经允许不得转载:21cake官网 » The Nut Job Big 布萊克

赞 (38) 立即订购
21cake