21cake

Chestnut Cream 栗蓉暗香

21cake

Chestnut Cream 栗蓉暗香

  • 名称:Chestnut Cream 栗蓉暗香
  • 所属分类:乳脂奶油蛋糕
  • 甜度:★★★☆☆☆
  • 原料:板栗(中国)、黑巧克力(比利時)、乳脂奶油(新西
    兰)、黄油(比利时)、砂糖(韩国)
  • 口味:栗子口味
  • 适合节日:一般节日
  • 适合人群:各类人群
  • 保鲜条件:0-4℃保藏12小时,15℃最佳食用

立即订购

21cake

未经允许不得转载:21cake官网 » Chestnut Cream 栗蓉暗香

赞 (32) 立即订购
21cake