21cake

Blue Monday 黑越橘

21cake

Blue Monday 黑越橘

  • 名称:Blue Monday 黑越橘
  • 所属分类:乳酪蛋糕
  • 甜度:★★☆☆☆☆
  • 原料:蓝莓鲜果、北美蓝莓果自制的蓝莓酱、乳脂
    奶油(新西兰)、芝士(新西兰)、柠檬(美国)
  • 口味:水果类
  • 适合节日:一般性节日
  • 适合人群:各类人群
  • 保鲜条件:0-4℃保藏12小时,5℃最佳食用

立即订购

21cake

未经允许不得转载:21cake官网 » Blue Monday 黑越橘

赞 (35) 立即订购
21cake