21cake

A Picture of Durian Grey 榴槤飄飄

21cake

A Picture of Durian Grey 榴槤飄飄

  • 名称:A Picture of Durian Grey 榴槤飄飄
  • 所属分类:乳脂奶油蛋糕
  • 甜度:★★★☆☆☆
  • 原料:白巧克力(比利时)、榴莲(泰国金枕头)、乳脂
    奶油(新西兰)
  • 口味:水果类
  • 适合节日:一般性节日
  • 适合人群:各类人群,尤其喜欢榴莲的人
  • 保鲜条件:0-4℃保藏12小时,5℃最佳食用

立即订购

21cake

未经允许不得转载:21cake官网 » A Picture of Durian Grey 榴槤飄飄

赞 (14) 立即订购
21cake